MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Ogłoszenie dla zainteresowanych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnychDrukuj

  • 05/07/2010 13:06:16

OGŁOSZENIEInformuję wszystkich zainteresowanych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2010 roku, że oświadczenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Terespol pok. nr 7.
Dotyczą one:
  • rodzaju uszkodzonej uprawy,
  • położenia uprawy, średniego plonu,
  • szacowanego plonu,
  • powierzchni uprawy uszkodzonej,
  • średniej ceny sprzedaży oraz prognozowanej ceny sprzedaży.
W związku z powyższym do dnia 20.07.2010 roku, proszę wszystkich poszkodowanych o przybycie do urzędu celem złożenia stosownego oświadczenia.
Oświadczenia można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 7 lub ze strony internetowej www.gminaterespol.pl

Wójt Gminy Terespol

77,690,965 unikalne wizyty