MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

  • 02/08/2019 14:49:02

RENAULT TRAFIC 9 –osobowyWójt Gminy Terespol ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu osobowego marki RENAULT TRAFIC 9 – osobowy, rok produkcji: 2009, pojemność silnika: 1995 cm3, moc silnika kW 84, przebieg: 229210 km, kolor: srebrny metalik.

Silnik awaryjnie uszkodzony – brak możliwości uruchomienia silnika pojazdu, zdemontowana pokrywa głowicy silnika i filtr powietrza. Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 5.100,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sto złotych brutto). Wysokość wadium 500,00 zł. Wysokość postąpienia 100 zł.

Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Terespol , Kobylany Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 pok. Nr 31 (II piętro).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wyżej wymienionej wysokości na konto Banku PKO BP S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 37 10201260 0000 0102 0014 0525 tak, aby było na rachunku najpóźniej w dniu 8.08.2019 r. przed godz. 24.00.

Dowód wpłacania wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej. Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po uprzednim złożeniu przez uczestnika przetargu oświadczenia ze wskazaniem numeru konta.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. W przypadku wygrania przetargu i nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za samochód przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży powoduje przepadek wadium. Wylicytowaną kwotę za samochód należy wpłacić na rzecz Urzędu Gminy Terespol tak, aby było nawyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 12.08.2019 r. przed godz. 24.00

Umowa kupna – sprzedaży podpisana będzie w terminie do 14.08.2019r. 

Wójt może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Samochód będzie udostępniony do oglądania na terenie Spółki EKO-BUG w Kobylanach    ul. Słoneczna 7,  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel.(083) 411 20 38.

Z projektem umowy kupna – sprzedaży można zapoznać się w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Terespol oraz uzyskać inne informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia. Informacji udziela Henryk Kamiński, tel. 83 411 20 38.

                                                                                         Wójt Gminy Terespol

63,018,808 unikalne wizyty