MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XXXI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 16/07/2010 13:48:06
1 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie, odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedłożył sprawozdanie z bieżącej działalności, a następnie Radni Gminy podjęli uchwały:
•    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
•    w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na 2010 r.
•    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.
•    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska.
•    w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  na obszarze Gminy Terespol.
•    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Terespol.
•    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Terespol nieruchomości położonych w  miejscowości Koroszczyn.
•    w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami uchwał,  które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
77,675,661 unikalne wizyty