MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

VI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 12/12/2019 12:28:28

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się VI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Najważniejszym elementem posiedzenia VI Sesji Rady Gminy Terespol było uchwalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz nieselektywny.
Od 2020 roku na terenie Gminy Terespol będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób:
1) selektywny – 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) nieselektywny – 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Nadal będzie również obowiązywała ulga dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Wykaz podjętych uchwał:
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
- w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
- w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kobylany.
- w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
- zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=G-U__-lLq5I

62,980,585 unikalne wizyty