MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ULICA KOLEJARZY –NAJWIĘKSZY PLAC BUDOWYDrukuj

  • 04/08/2010 12:40:42
program_regionalny

kolejarzy1Aktualnie trwa gruntowna przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach. Jednocześnie wyprzedza ją układanie sieci wodno kanalizacyjnej, która umożliwi wspólnotom mieszkaniowym podłączenie się do sieci komunalnej.

Pierwsze zadanie  „Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z harmonogramem w bieżącym roku obejmuje zakres od ulicy Wrzosowej do toru Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (
kolejarzy2 dawne Naftobazy). Pozostały odcinek od torów OLPP do  drogi powiatowej będzie zakończony w przyszłym roku. Całe przedsięwzięcie ze ścieżką rowerową, chodnikami, parkingami, nowym oświetleniem to koszt 6 465  895,19 zł  w tym z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 999 528,78 zł. Natomiast sieć wodociągowa i kanalizacyjna to koszt ok. 2,9 mln zł i jej ułożenie zostanie zakończone w bieżącym roku.

Zachęcamy wspólnoty do jak najszybszego przyłączania swoich bloków, by nie powtórzyła się sytuacja z przed kilku tygodni gdy okazało się, że woda z ujęć kolejowych nie nadaje się do picia.

K. Iwaniuk
82,119,489 unikalne wizyty