MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Dopłaty do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznychDrukuj

  • 17/08/2010 15:06:29
Osobom fizycznym i wspólnotom dachmieszkaniowym niepodłączonych do sieci ciepłowniczej, NFOÅšiGW poprzez banki, zaproponował 45 % dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Lista banków które podpisały umowy z NFOÅšiGW:

1. Bank Ochrony Åšrodowiska S.A.
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze.
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze.
4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze.
5. Krakowski Bank Spółdzielczy.
6. Warszawski Bank Spółdzielczy.

Tytuł Programu:

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji: część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Dane teleadresowe banków oraz dane dotyczące w/w programu można znaleźć na stronie internetowej http://www.nfosigw.gov.pl oraz uzyskać informacje pod nr telefonu: (22) 45 90 964 bądź pod adresem e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl.
Wśród banków, które zawarły umowę współpracy z NFOÅšiGW jest np. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Białej Podlaskiej ul. Janowska 28, tel. 83 342 63 50.
W w/w instytucjach można uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby móc uzyskać kredyt bankowy z 45 % dopłatą na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
63,131,691 unikalne wizyty