MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

JAK ZAPŁACIĆ PODATEK?Drukuj

  • 29/04/2020 14:16:47

JAK ZAPŁACIĆ PODATEK?

W związku z obowiązującym  stanem epidemii na terenie kraju, oraz wprowadzonymi  ograniczeniami zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID – 19, w trosce o  Państwa bezpieczeństwo  zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej i regulowania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Terespol,
nr 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP.
Jednocześnie informujemy, iż od dnia 4 maja 2020 r. opłat będzie można również dokonywać w Urzędzie Gminy Terespol, wyłącznie bezgotówkowo, tzn. kartą płatniczą w wydzielonym pomieszczeniu.
Osoby niemające możliwości zapłaty podatku przelewem bankowym, bądź kartą płatniczą będą mogły dokonać wpłaty za pośrednictwem inkasenta, wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym z sołtysem.  
Jednocześnie informuję, iż organ podatkowy nie ma upoważnienia ustawowego do zaniechania poboru podatku, jednak w uzasadnionej sytuacji Podatnicy dotknięci skutkami epidemii COVID-19 mogą składać wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie.
UWAGA! Wnioski o umorzenie dotyczyć mogą wyłącznie zaległości podatkowych (czyli po upływie terminu płatności).

Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.
Informacje pod numerem tel.: 83 411-20-25.

82,134,001 unikalne wizyty