MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 29/06/2020 15:01:21

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie robocze Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika z władzami Gminy Terespol, podczas którego  przedstawiono ofertę inwestycyjną skierowaną do osób pragnących się budować i zamieszkać w Centrum Gminy w Kobylanach, omówiono sieć dróg gminnych w Centrum Gminy (drogi wybudowane i planowane do budowy z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz poinformowano o projekcie budowy przychodni. Wizyta przedstawiciela administracji rządowej była również okazją do rozmowy o dzisiejszych problemach samorządów wiejskich, głownie związanych z utratą dochodów i ciągle pogarszająca się demografią.  

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLPrzedstawiono również pojawiającą się szansę rozwoju regionu i gminy w kontekście inicjatywy „Nowy Szlak Jedwabny” i związanymi z nią projektami przygotowywanymi przez spółki kolejowe: Cargotor Sp. z o.o. – „Modernizacja Rejonu przeładunkowego Małaszewicze”;  PKP PLK – „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1- Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” oraz GDDKiA – „Budowa autostrady A2 (Węzeł DOBRYŃ – granica polsko-białoruska w Kukurykach)”. Mając na uwadze przygotowywane projekty kolejowe infrastrukturalne i drogowe na terenie gminy, widząc potrzebę skorelowania komunikacyjnego ich ze sobą, Wójt Gminy Terespol przedstawił wstępną propozycję  połączeń drogowych, które zasięgiem wychodzą poza teren gminy Terespol, do dalszego procedowania. Zwrócił się z prośbą do Wicewojewody Lubelskiego o wspólne działania na rzecz budowy dróg stanowiących nowy układ komunikacyjny dla obsługi w dużej mierze w/w przedsięwzięć. Po spotkaniu w urzędzie zaproszeni goście i gospodarze udali się na wizję lokalną gminy Terespol.

90,702,901 unikalne wizyty