MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big BagDrukuj

  • 27/07/2020 13:01:03

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach programu pn.Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  od osób fizycznych w ramach programu priorytetowego  pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bagfinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Nabór wniosków  będzie trwał od dnia 03.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z dostarczeniem we wskazane miejsce przed Gminę Terespol , odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol. Druki wniosków  można pobrać ze strony: ugterespol.bip.lubelskie.pl

W/w  wypełnione druki należy złożyć w terminie do dnia 14.08.2020 r. w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, w godzinach od 8:00 do 17:00 w poniedziałek, od 8:00 do 15:30 od wtorku do środy, od 8:00 do 14: 00 w piątek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 83-411-20-39

77,694,959 unikalne wizyty