MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZDALNA SZKOŁADrukuj

  • 31/07/2020 09:03:28

LOGO FE

Gmina Terespol realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prirytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  ZDALNA SZKOŁA.

Cel:     Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy do prowadzenia kształcenia zdalnego z możliwością użyczenia go nauczycielom i uczniom, którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu na odległość.

Planowane efekty: Wsparciem zostały objęte trzy Szkoły Podstawowe w gminie tj. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach i Szkoła Podstawowa im.J.U.Niemcewicza w Neplach. W ramach projektu zakupiono 17 laptopów z oprogramowaniem, z czego 16 trafiło do uczniów i jeden dla nauczyciela. W efekcie, uczniowie i nauczyciel, którzy mieli trudności w realizacji nauki zdalnej z powodu braku sprzętu, z chwilą otrzymania laptopów uzyskali możliwość kształcenia na odległość. Sprzęt trafił do szkół w dniu 16.04.2020 r.

Wartość projektu: 59 524,92 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 59 524,92 zł.

77,693,634 unikalne wizyty