MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

XXXIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 08/09/2010 15:06:38
XXXIII posiedzenie Rady Gminy Terespol odbyło się 31 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie. Sesji  przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.
W pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz  Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk dokonali  wręczenia jubileuszowych statuetek oraz listów gratulacyjnych radnym oraz sołtysom z terenu gminy Terespol, którzy nie mogli wziąć udziału w jubileuszowej Sesji Rady Gminy Terespol poświęconej XX-leciu samorządu terytorialnego. W dalszej części, realizując porządek obrad Wójt Gminy Terespol  przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, które obejmowało  zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol. Przedstawione sprawozdanie połączone zostało z  informacją z wykonania budżetu  Gminy Terespol za  I półrocze 2010 r.
Następnie Radni Gminy podjęli uchwały:
•    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
•    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa  Lubelskiego.
•    w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Gminie Miejskiej Biała Podlaska na współfinansowanie projektu pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego”.
•    w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
•    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małaszewicze.
•    w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.
•    w sprawie akceptacji inicjatywy nadania Placówce Straży Granicznej w Terespolu imienia gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna.
•    w sprawie konsultacji programów zdrowotnych przewidzianych do wdrożenia w latach 2010-2015 na terenie województwa lubelskiego oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego.
Zachęcamy do zapoznania się tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
M. Szymańska
63,020,621 unikalne wizyty