MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBWIESZCZENIEDrukuj

  • 21/08/2020 15:14:05

Obwieszczenie o likwidacji Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Podlasie" (Małaszewicze)

Mieczysław Romaniuk, likwidator Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Podlasie" z siedzibą w Małaszewiczach (21-540), przy ul. Kolejarzy 16 (wpisanego do KRS pod numerem: 42161, dalej jako: "Stowarzyszenie"), podaje do publicznej wiadomości, iż:

  • Stowarzyszenie zostało rozwiązane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. (sygn. akt: KRS 3225/20/064, postanowienie Sądu uprawomocniło się z dniem 14 lipca 2020 r.);
  • został ustanowiony likwidatorem Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 22 czerwca 2020 r. (sygn. akt: KRS 3225/20/064, postanowienie Sądu uprawomocniło się z dniem 14 lipca 2020 r.).

Wobec otwarcia likwidacji Stowarzyszenia, likwidator wzywa jego ewentualnych wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności w terminie do 4 września 2020 r. na podany powyżej adres Stowarzyszenia bądź adres e-mail likwidatora, tj.: romaniuk.mieczyslaw@gmail.com.

Likwidator Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Podlasie"

Mieczysław Romaniuk

77,819,669 unikalne wizyty