MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWE OBLICZE ÅšWIETLICY W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHDrukuj

  • 13/09/2010 12:09:17
swietlicaW sobotę 11 września odbyło się otwarcie i poświęcenie rozbudowanej i wyremontowanej świetlicy w Małaszewiczach Dużych. Na uroczystości przybyli ks. Dariusz Parafiniuk, wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Zalesie Jan Sikora, radni Tadeusz Demidowicz, Halina Szprychel i Halina Ostapczuk.
Były podziękowania i refleksje. Proboszcz Parafii z Wólki Dobryńskiej podkreślił, że ma szczęście czynić posługę duszpasterską w gminach aktywnych, które wzorowo wykorzystują pieniądze unijne dla polepszenia bytu swoich mieszkańców. Cieszy go także modelowa współpraca obu sąsiadów bowiem Wólkę Dobryńską łączy nie tylko wspólna parafia, ale i Szkoła Podstawowa.
Dzięki temu, że gmina Terespol rozszerzyło swoją „aglomerację ściekową” możliwe stało się  również kanalizowanie Wólki Dobryńskiej oraz Dobrynia. Wszyscy życzyli zebranym licznie mieszkańcom szczególnie Małaszewicz Dużych, aby swoją aktywnością napełniali życiem ten piękny, odremontowany obiekt. Bardzo dziękujemy wykonawcom tj. firmie Granit Sp.ZO.O.  z Białej Podlaskiej za solidne wykonanie zadania, a Kołu Gospodyń Wiejskich z Kobylan, które pomogło sołtysowi z Małaszewicz Dużych Panu Arturowi Łozakowi w przygotowaniach uroczystości.
Zadanie to zamknęło się kwotą 430 000  zł. ,z czego gmina Terespol uzyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 237 000 zł.
W najbliższych miesiącach planowane jest uporządkowanie całej działki, a na wiosnę następnego roku wzbogacenie tego terenu placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
K. Gójski
77,617,028 unikalne wizyty