MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZIOMOWEGO NA TERENIE MIASTA TERESPOLDrukuj

  • 21/12/2020 12:32:51

Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol.

 

W dniu 11.12.2020r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne zorganizowane przez Biuro Projektowe z udziałem Inwestora tj. PKP PLK, Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawicieli Miasta Terespol i Gminy Terespol oraz Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z pracami dotyczącymi realizacji inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo przestrzennej, jako etapu I inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 207,789. Podczas narady omówiono istniejący układ komunikacyjny miasta, warunki gruntowe inwestycji oraz przedstawiono cztery warianty: W1 -tunel budowany w ciągu ul. Wojska Polskiego; W2 – tunel budowany w ciągu ul. Stacyjnej łączący ul. Męczenników Unickich i ul. Wojska Polskiego; W3 – tunel łączący ul. Męczenników Unickich i ul. K. Andrzejuka; W4 – wiadukt łączący ul. Męczenników Unickich i ul. K. Andrzejuka. Zaznaczono, że powyższe warianty ze względu na początkowy etap realizacji koncepcji programowej mogą ulec zmianom.

77,819,481 unikalne wizyty