MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KONSULTACJE SPOŁECZNE – INFORMACJADrukuj

  • 27/01/2021 12:56:11

Z uwagi na realizację na zlecenie PKP PLK S.A. Koncepcji Programowo – Przestrzennej w ramach zadnia pn.: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo przestrzennej, jako etapu I inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 207,789” spółka Schuessler – Plan Inżynierzy zaprasza mieszkańców gminy i miasta Terespol na konsultacje społeczne które odbędą się w dn. 08.02.2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00. Z uwagi na ogłoszony w dniu 20.03.2020 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii na terenie całego kraju konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w sposób zdalny.
W ramach przedmiotowej inwestycji przygotowano 4 warianty budowy skrzyżowania dwupoziomowego.
Materiały przedstawiające analizowane przebiegi udostępnione zostaną na stronie Urzędu Miasta Terespol

 Link do konsultacji społecznych, które odbędą się w dn. 08.02.2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00

 

Plakat informacyjny

Koncepcja programowo-przestrzenna

77,569,237 unikalne wizyty