MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UWAGA PODATNICY GMINY TERESPOL !Drukuj

  • 09/02/2021 08:57:29

Od dnia 01.01.2021r. dane przekazane dla Urzędu Gminy Terespol ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, wynikające ze zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków będą podstawą do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W związku z tym wszyscy podatnicy u których zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie zmian w zakresie podatków zobowiązani są złożyć organowi podatkowemu informacje o gruntach, nieruchomościach i lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

            Wzory formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania dostępne są w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol oraz na stronie BIP w zakładce Urząd Gminy / Wzory dokumentów (http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce wzory dokumentów /referat finansowo-podatkowy/Deklaracje i wnioski 2021).

Wymiar podatków za 2021 rok częściowo będzie sporządzony wg danych ewidencyjnych obowiązujących do końca 2020 roku i w trakcie roku będzie sukcesywnie zmieniany zgodnie z nową ewidencją obowiązującą od 01.01.2021 r. i złożonymi informacjami podatników.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 6a ust. 5;
  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz.U. z 2019, poz. 888 z późn. zm.) art.6 ust. 2;
  • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019, poz.1170 z późn.zm.)  art. 6 ust. 6.
77,691,023 unikalne wizyty