MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 17/02/2021 18:16:00

ZEBRANIE OGÓLNE UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA
WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI KOBYLANY

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Kobylany powiat bialski, województwo lubelskie zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Kobylany na zebranie ogólne, które odbędzie się w dniu:
                                                 

25 lutego 2021r. o godz. 15.30 (I termin zebrania)
i  6 maca 2021r. o godz. 16.00 (II termin zebrania) (odbędzie się tylko w przypadku braku quorum w I terminie)
Zebranie odbędzie się w świetlicy w Kobylany (Prochownia) ul. Słoneczna 4

Porządek zebrania:
1.    Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór sekretarza zebrania
4.    Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5.    Sprawozdanie Zarządu Spółki
6.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntów i udzielenia zarządowi pełnomocnictw (reasumpcja poprzednio przyjętej uchwały )
7.    Wolne wnioski
8.    Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków
 

Wiesław Chwesiuk
przewodniczący zarządu

87,814,702 unikalne wizyty