MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KONKURS „POWIAT BIALSKI W OBIEKTYWIE" II EDYCJADrukuj

  • 13/10/2010 14:15:10
W ubiegłym roku Starostwokonkurs2 Powiatowe w Białej Podlaskiej po raz pierwszy zorganizowało konkurs fotograficzny pt. „Powiat Bialski w obiektywie". W związku z tym, iż pomysł cieszył się dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy ogłosić II edycję. Pragniemy serdecznie zaprosić młodzież do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Jest to okazja do lepszego poznania regionu, a także do zaprezentowania swoich umiejętności. Zwracam się z prośbą do Państwa o rozpowszechnienie informacji o konkursie w szkołach i placówkach znajdujących na terenie Państwa Gminy/Miasta. Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:
-  Szkoły Podstawowe
-  Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
-  Dorośli
Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis tego, co przedstawia oraz dokładne miejsce wykonania. Ponadto do prac należy dołączyć podpisaną informację:
„Oświadczam, że przedłożone komisji konkursowej prace są mojego autorstwa i wykonane na terenie powiatu bialskiego. Wyrażam zgodę na bezpłatne przetwarzanie i wykorzystanie moich zdjęć do celów promocyjnych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej."
Autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac w danej kategorii. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15 x 21 cm w formie papierowej lub posiadać rozdzielczość 1600x1200.
Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny" należy dostarczyć pod adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pok. 122 lub droga elektroniczną: starostwo@powiatbialski.pl. Zdjęcia wykonane cyfrowo powinny być przekazane również na nośniku elektronicznym lub wysłane drogą mailową. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Piotr Grzeszyk tel. 343-75- 31 wew. 554
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 listopada 2010r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2010r.
Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa Szkół do uczestnictwa. Dla zwycięzców przewidziane zostały atrakcyjne nagrody!
84,191,841 unikalne wizyty