MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SZANSA DLA DALSZEGO ROZWOJU NASZEGO REGIONU I KRAJUDrukuj

  • 16/03/2021 13:00:54

Na terenie Gminy Terespol oraz w gminach sąsiednich przygotowywane są do realizacji wielomilionowe projekty kolejowe m. innymi:

- „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Republiką Białoruś – projekt realizowany przez CARGOTOR sp. z o.o.;

- „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol- Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol – projekt realizowany przez PKP PLK S.A,  mające na celu dostosowanie kolejowego przejścia granicznego Terespol-Brześć i infrastruktury towarzyszącej do przyjmowania większej ilości składów pociągów ze Wschodu.

W/w projekty  realizowane  przez spółki z grupy PKP, a także prywatnych przedsiębiorców  są związane z powstającym wielkim przedsięwzięciem „Nowego Szlaku Jedwabnego”.  Przywiduje się przyjmowanie nawet do 55 składów na dobę przy kilkunastu obecnie.

Wobec tego, że znaczna część towarów będzie musiała  być przetransportowana również drogami, wójt Krzysztof Iwaniuk zainicjował działania mające na celu zaprojektowanie i wybudowanie przez GDDKiA drogi łączącej Port Przeładunkowy Małaszewicze z autostradą A2 „Węzeł Dobryń”, poprowadzonej poza obszarem zabudowanym miejscowości Małaszewicze Duże i Wólka Dobryńska. Istniejący ruch samochodów ciężarowych w tych miejscowościach już dziś jest bardzo uciążliwy.

Ponadto w ubiegłym roku, z uwagi na decyzję o zakończeniu budowy autostrady A2 na Węźle Dobryń,  gmina Terespol wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o zaprojektowanie i wykonanie łącznika autostrady A2 z drogą krajową nr 2, z przeniesieniem ruchu poza miejscowości Wólka Dobryńska, Małaszewicze Duże i Małaszewicze Małe.

W wyniku wielu spotkań i uzgodnień inwestorów, projektantów, zarządców infrastruktury kolejowej, przedstawicieli gmin i służb granicznych, zdefiniowane zostały potrzeby i oczekiwania.

         W związku z powyższym w dniu 11 marca 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie  dotyczące koncepcji połączeń drogowych autostrady A2 z Drogowym Przejściem Granicznym w Terespolu oraz planowaną budową „Portu Logistycznego” w Małaszewiczach, z udziałem  Wojewody Lubelskiego, a także Wicewojewody, Wicemarszałka, Prezesa Cargotor, Dyrektora oddziału lubelskiego GDDKiA, przedstawicieli gminy Terespol, Zalesie i miasta Terespol oraz szefów służb granicznych.

Należy to jednoznacznie podkreślić, że 30 letnie wysiłki i propozycje samorządu gminy Terespol w zakresie rozwoju Portu Przeładunkowego Małaszewicze po raz pierwszy zostały zauważone i otrzymały właściwą sobie rangę na poziomie władz województwa.

 Powstanie inicjatywy „Nowy Szlak Jedwabny” jest ogromną szansą dla dalszego rozwoju naszego regionu i kraju.

 

 Mapa

87,715,142 unikalne wizyty