MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINNY DZIEŃ NAUCZYCIELADrukuj

  • 15/10/2010 11:06:16
W dniu 13.10.2010 r w zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach odbyła się gminna uroczystość poświęcona obchodom Dnia Edukacji Narodowej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele  powiatu, samorządu gminnego , służb mundurowych oraz duchowieństwa. Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach Mieczysław Romaniuk witając wszystkich przybyłych. Następnie młodzież szkolna zaciągnęła wartę honorową i złożyła kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły.
Dzień Nauczyciela to także dzień, w którym uczniowie klas  pierwszych składali ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu nastąpiła ceremonia wręczenia nagród przyznanych nauczycielom przez wójta gminy i dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.
W części oficjalnej  głos zabierali przybyli goście. Wszyscy przemawiający  podkreślali niebagatelną rolę i odpowiedzialność nauczycieli za proces kształcenia i kształtowania postaw nowych pokoleń. Uroczystość zakończyła część artystyczna zaprezentowana przez uczniów zespołu Szkół im Władysława Reymonta w Małaszewiczach.
87,828,676 unikalne wizyty