MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

  • 29/03/2021 13:14:47

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 27 marca 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 546), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadza m.in.:

- dodatkowe ograniczenie działalności obiektów sportowych, ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) w podklasie 93.11 .Z - do dnia 9 kwietnia 2021 r.;

- zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem oraz pozostałymi zabiegami
kosmetycznymi (ujętymi w PKD w podklasie 96.02.Z), a także działalności związanej
z prowadzeniem salonów tatuażu i piercingu - do dnia 9 kwietnia 2021 r.;

- zamknięcie    sklepów    budowlanych,    remontowych,    meblowych    zlokalizowanych
w obiektach handlowych, usługowych, w tym parkach handlowych o powierzchni sprzedaży
lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 - do dnia 9 kwietnia 2021 r.;

- zwiększenie dystansu/limitu osób (z wyłączeniem obsługi) przebywających m.in. w obiektach
handlowych, usługowych, na targowiskach:

a)        z dotychczasowych 10 m2 do 15 m2- przy powierzchni do 100 m2,
b)       z dotychczasowych 15m2 do 20 m2 - przy powierzchni powyżej 100 m2
- przypadających na jedną osobę;

 - zwiększenie   dystansu/limitu   osób   przebywających   w   budynkach   kultu   religijnego
z dotychczasowych 15 m2do 20 m2-
przypadających na jedną osobę,

zmiany w obrębie osób uprawnionych do objęcia szczepieniami przeciwko COVID-19
w ramach etapu „I".

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

WOJEWODA LUBELSKI

Lech Sprawka


77,628,692 unikalne wizyty