MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PROJEKT – „ŁĄCZY NAS BUG”Drukuj

  • 12/04/2021 12:13:12

„Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”Gmina Drohiczyn w partnerstwie z miejscowościami Sokal na Ukrainie i Drohiczyn na Białorusi realizuje projekt pt. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.
W ramach projektu powstaną dwa transgraniczne szlaki kajakowo – turystyczne:
1) Kanał Dniepro-Bug, rzeka Muchawka, rzeka Bug (Białoruś – Polska).
2) Rzeka Bug – od źródła (Ukraina) do ujścia (Zalew Zegrzyński).
Projekt zakłada m.in.:
- oznakowanie szlaków kajakowych (postawienie w linii brzegowej rzeki Bug znaków informacyjnych, ostrzegawczych i turystycznych);
- opracowanie przewodników i map poszczególnych odcinków rzeki Bug.

Liderem Projektu oraz Beneficjentem Wiodącym projektu biorącym pełną odpowiedzialność ze realizację w/w jest Gmina Drohiczyn, na podstawie umowy grantowej nr PLBU.01.02.00-20-0224/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 roku.
Partnerami Transgranicznymi w/w projektu są:
- Beneficjentem drugim w/w projektu jest Powiatowy Komitet Wykonawczy Drogichin na Białorusi.
- Beneficjentem trzecim w/w projektu jest Powiat Sokal na Ukrainie.
W ramach projektu ustawiono już w Kuzawce „Megafon” – do słuchania przyrody. Na terenie  Gminy Terespol, do 14 maja 2021 r.  ustawionych zostanie 15 znaków – oznakowanie szlaku.

90,775,269 unikalne wizyty