MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Odpowiedzialność za wprowadzanie odpadów opakowaniowych - obowiązek firm czy gmin?Drukuj

  • 29/04/2021 15:04:24

Rynek jest coraz bardziej nastawiony konsumpcyjnie. Lawinowo wzrasta masa odpadów opakowaniowych jednorazowych wprowadzanych na rynek przez koncerny spożywcze. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” , koszty wprowadzenia opakowań jednorazowych na rynek powinny ponosić firmy. Tak dzieje się w krajach Unii Europejskiej. W Polsce jest dokładnie odwrotnie - koszt ten jest przesunięty na mieszkańców.
Komisja Europejska wszczęła już wobec Polski postępowanie za to, że wszystkie obciążenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi przesuwa na mieszkańców.
Po wprowadzeniu przez nasz kraj odpowiedzialności producentów odpadów i producentów produktów w opakowaniach w zagospodarowaniu odpadów  samorządy gminne byłyby wyłącznie odpowiedzialne za odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów resztkowych (pozostających po segregacji  u źródła) oraz innych odpadów komunalnych takich jak: odpady biodegradowalne, rozbiórkowe i gabarytowe. Wówczas mieszkańcy będą płacić za odbiór i zagospodarowanie tych właśnie odpadów natomiast producenci poniosą koszty za odpady.

Odpowiedzialność za wprowadzanie odpadów opakowaniowych

Biorąc pod uwagę strumień odpadów komunalnych odbieranych w naszej gminie odpady opakowaniowe stanowią prawie 30 % łącznej masy odpadów komunalnych.
Dla przykładu: z terenu gminy Terespol w 2020 r. odebrano łączną masę odpadów -  1556,1420 Mg, z czego 452,540 Mg stanowiły odpady opakowaniowe.
Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów odpadów opakowaniowych mogłoby, wg prognoz, spowodować spadek cen śmieci o 30-40%.
Przepisy w tej kwestii, zgodnie z zapowiedziami rządu mają wejść w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2022 r., chociaż nie ma jeszcze na stole ani jednego projektu.

77,617,991 unikalne wizyty