MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Konsultacje społeczneDrukuj

  • 29/04/2021 15:09:20

OGŁOSZENIE

do mieszkańców wsi: Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały

Urząd Gminy Terespol informuje, że od dnia 1 maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r. przeprowadzane będą konsultacje z mieszkańcami wsi Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczące zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol: Koroszczyn kolonia, Lebiedziew kolonia, Michalków kolonia, Surowo kolonia, Wielkie Pole kolonia, Wzgórek  część wsi Bohukały, Koroszczyn  osada wsi Koroszczyn, Łany część wsi Krzyczew, Majątek część wsi Krzyczew, Miasteczko część wsi Krzyczew, Majątek przysiółek wsi Neple, Morderowicze przysiółek wsi Neple i  Kosomina przysiółek wsi Samowicze,  położonych w gminie Terespol.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z zasadami i trybem określonym w uchwale NR XIII/139/21 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2021 r. - uchwała załączona poniżej.

Ankiety stanowiące załączniki do w/w uchwały są skierowane do mieszkańców miejscowości: Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały.

Ankiety są dostępne  do pobrania:

-   na stronie internetowej gminy Terespol www.gminaterespol.pl /zakładka Konsultacje/;

-   w  BIP UG Terespol http://ugterespol.bip.lubelskie.pl /zakładka konsultacje społeczne/;

-   w punkcie obsługi interesanta UG Terespol w dniach i godzinach urzędowania;

- u sołtysów wsi  Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały.

Wypełnioną ankietę należy złożyć nie później niż do dnia 31 maja 2021r:

- w punkcie obsługi interesanta UG Terespol lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Terespol Kobylany Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze;

- u Sołtysa;

- przesłać scan ankiety drogą elektroniczną na adres mailowy:  laleksandruk@gminaterespol.pl.

 

Uchwała NR XIII/139/21 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2021 r.

59,488,012 unikalne wizyty