MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WSPARCIE FINANSOWE DLA GKS TWIERDZA KOBYLANYDrukuj

  • 24/05/2021 08:06:13

WSPARCIE FINANSOWE DLA GKS TWIERDZA KOBYLANY19 maja br.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się podpisanie umowy na wsparcie  realizacji zadania własnego Gminy Terespol  z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.  
W postępowaniu konkursowym został złożony jeden wniosek. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonego projektu i wystąpiła do Wójta Gminy Terespol o przyznanie dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Twierdza Kobylany” w wysokości  75000 zł na zadanie - promocja sportu, współzawodnictwa sportowego i aktywnego trybu życia poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna.  
Wójt Gminy Terespol w oparciu o ocenę końcową komisji przyznał dotację we wnioskowanej kwocie. Umowę podpisali, Prezes GKS „ Twierdza Kobylany – Wiesław Chwesiuk oraz  Wójt Gminy – Krzysztof Iwaniuk.

89,550,334 unikalne wizyty