MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG DLA GMINY TERESPOLDrukuj

  • 24/05/2021 10:29:51

Dofinansowanie budowy dróg dla Gminy Terespol

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych

W dniu 7 maja 2021 r. Wójt Gminy Terespol podpisał z Wojewodą Lubelskim dwie umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Dofinansowanie dotyczy budowy następujących dróg gminnych:

Rozbudowy drogi nr 100753 L (ul. Kodeńska) w Małaszewiczach Małych. Kwota dofinansowania wynosi 424 940,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 370 m (na odcinku od DK 2 do przejazdu kolejowego K-W-K) wraz z budową chodnika, zjazdów na posesje, dojść do furtek oraz ścieku poprzecznego i rowu odwadniającego.

- Budowy dróg nr 121081 L, 121080 L i części drogi nr 121076 L (6KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach. Kwota dofinansowania wynosi 707 362,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz budowy kanałów technologicznych dla zlokalizowania światłowodów.

Dofinansowanie ze  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Obecnie Gmina Terespol jest na etapie wyłaniania Wykonawców robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

W/w zadania są zadaniami jednorocznymi.

90,776,161 unikalne wizyty