MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINA TERESPOL – REGIONALNY LIDER INNOWACJIDrukuj

  • 08/11/2010 14:44:39

5 listopada br.  w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się wręczenie tytułów Lidera Innowacji w regionalnej edycji Konkursu" Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju".
Gmina Terespol znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów. Tytuł „Regionalnego  Lidera Innowacji – 2010” w kategorii: Innowacyjny projekt unijny   „Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu Gmina Terespol etap-1” odebrał Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu mogą być:
Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty).
Konkurs składa się z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz edycji ogólnopolskiej.

Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.

KILKA INFORMACJI O NAGRODZONYM PROJEKCIE


W chwili realizacji projektu na terenie gminy działał jeden operator telekomunikacyjny, który udostępniał łącza szerokopasmowe jedynie w kilku miejscowościach na terenie gminy i sąsiadującym mieście.
W pozostałych miejscowościach istniała jedynie możliwość skorzystania z Internetu tylko przez modem analogowy.  Dynamiczny rozwój gminy wymusił  rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej o szybki szerokopasmowy  bezpieczny dostęp do Internetu,  który w obecnej chwili jest nieodzownym elementem sprawnego działania przedsiębiorstw szkół i jednostek samorządowych.
Do budowy sieci szerokopasmowej została wybrana technologia bezprzewodowa. Sieć szkieletowa została wykonana w standardzie WiMax, która działa w paśmie chronionym 3,5 GHz wykupionym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Pierwsza w Polsce niekomercyjną sieć regionalną opartą na tej technologii wybudowano w 2005r.
Punkty dostępowe zostały wykonane w standardzie IEEE 802.11b/g/n, gdyż jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony standard na rynku co zapewnia trwałość projektu i jej kompatybilność z innymi produktami. Kluczowe znaczenie przy wyborze tej technologii miała jej łatwość budowy i późniejszej rozbudowy. Przyłączanie użytkowników jest również proste i szybkie. Koszt budowy takiej sieci, jest znacznie niższy w porównaniu do sieci np. światłowodowych.
Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania następujących problemów:
•    poprawiła wykorzystanie istniejących pracowni komputerowych w szkołach
•    ułatwiła  dostęp do materiałów edukacyjnych,-np.  została założona kawiarenka komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie, w kilku świetlicach zostały zainstalowane jednostki komputerowe, gdzie mieszkańcy nie posiadający w domu komputera mogą bezpłatnie skorzystać z usługi dostępu do Internetu oczywiście nieodpłatnie.
•    poprawiła komfort życia mieszkańców– mieszkańcy nie ponoszą kosztów użytkowania sieci.
•    ułatwiła wymianę informacji pomiędzy jednostkami OSP, Urzędem Gminy szkołami oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury

W chwili jest zarejestrowanych 1027 użytkowników sieci, którzy za darmo korzystają z usługi dostępu do Internetu.

D.Wowczeniuk

87,814,878 unikalne wizyty