MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 18/06/2021 10:27:22

17 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.

Ślubowanie klasy pierwszej w Małaszewiczach

Na zaproszenie wychowawcy, rodziców i uczniów w uroczystości wziął udział Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Podczas akademii pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Najważniejszym elementem wydarzenia było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Aktu pasowania dokonała Dyrektor Katarzyna Krawczyk. Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i drobny upominek oraz plecaki od Wójta.

77,827,319 unikalne wizyty