MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PAMIĘĆ KTÓRA TRWADrukuj

  • 21/06/2021 14:02:14

Urząd Gminy Terespol informuje, że od dnia 22 lutego 2021 r. „Fundacja Pamięć, Która Trwa” z Warszawy, prowadzi poszukiwania materiałów, relacji, świadków egzekucji obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w latach 1943 i 1944, z obozu zlokalizowanego na terenie bazy lotniczej w Małaszewiczach Dużych. W ramach poszukiwań przebadano dokumenty znajdujące się w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Warszawie oraz spisano dwie relacje żyjących jeszcze świadków. Ustalono trzy lokalizacje miejsc egzekucji w Kobylanach, których zbadanie i potwierdzenie, że są to faktycznie miejsca egzekucji, umożliwi  wykonania upamiętnienia w postaci pomnika, po uzyskaniu niezbędnych i wymaganych prawem pozwoleń oraz zgody właściciela terenu.
W przypadku posiadani jakichkolwiek informacji o powyższych lub podobnych tragicznych zdarzeniach z terenu Gminy Terespol, prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub e-mail.: sekretariat@gminaterespol.pl.

PAMIĘĆ KTÓRA TRWA

Pomnik w Wólce Dobryńskiej, Gmina Zalesie, odsłonięty 16 lipca 2009 r.
Lokalizacja pomnika w lasach Wólki Dobryńskiej

Lokalizacja pomnika w lasach Wólki Dobryńskiej, Gmina Zalesie (dojście drogami leśnymi, gruntowymi).

77,616,611 unikalne wizyty