MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Białoruś ratyfikowała umowę z Polską o małym ruchu granicznymDrukuj

  • 12/11/2010 12:31:38

W czwartek , Białoruska Izba Reprezentantów (niższa izba parlamentu) ratyfikowała umowę z Polską o małym ruchu granicznym.
Tę bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Terespol przekazał Konsul Republiki Białoruś  w Białej Podlaskiej podczas obchodów Dnia Niepodległości w Małaszewiczach w dniu ratyfikowania umowy 11 listopada br.
Zgodnie z umową przekraczanie granicy będzie odbywało się bez wiz, na podstawie zezwolenia ważnego przez dwa lata (w przypadku wydania po raz pierwszy) oraz przez pięć lat (w przypadku wydania kolejnego). Zezwolenie będą mogły otrzymać osoby, które udokumentują nie krótszy niż 3-letni okres zamieszkiwania w strefie przygranicznej. Zezwolenia będą wydawać obywatelom Białorusi - konsulaty polskie w Brześciu i Grodnie, a obywatelom polskim - konsulaty białoruskie w Białymstoku i Białej Podlaskiej.
Najprawdopodobniej od kwietnia przyszłego roku mieszkańcy przygranicznych regionów będą mogli składać dokumenty potrzebne do otrzymania tego rodzaju zezwoleń, które będą kosztować 20 euro.
Podpisana umowa ułatwi kontakty pomiędzy rodzinami mieszkającymi po obu stronach granicy, ożywi współpracę kulturalną i gospodarczą. Skorzystają na tym nie tylko pojedyncze osoby, które będą mogły odwiedzać krewnych czy groby przodków, ale też lokalni przedsiębiorcy. Jest to też szansa rozwoju dla gmin, które znajdują się w strefie przygranicznej. Mały ruch graniczny obejmie pas o szerokości po 30 km - po stronie polskiej i białoruskiej - od granicy. Będzie dotyczył osób zamieszkałych tam na stałe co najmniej od trzech lat. Po stronie polskiej obejmie gminy i miasta województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego zamieszkane przez 590 tys. osób. Po stronie białoruskiej będą to rejony wiejskie i miasta, zamieszkane przez ok. 1 mln 100 tys. osób.


D.Wowczeniuk

77,826,895 unikalne wizyty