MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

WIĘCEJ TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY TERESPOLDrukuj

  • 12/11/2010 12:39:27

Zakończony został kolejny etap realizacji projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego pn.”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Działania V.2. Programu Operacyjnego Polski Wschodniej. Przyjęto wstępny przebieg tras rowerowych na terenie województwa lubelskie ( mapka poniżej).

Wszystkie gminy (partnerzy) przez teren których przebiegać będą ścieżki rowerowe podpisały z samorządem województwa  lubelskiego (beneficjentem) Porozumienie regionalne w sprawie realizacji tego zadania na terenie naszego województwa.
Kwota środków przeznaczona na to przedsięwzięcie wynosi 8,5 mln euro, w tym:
•    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych,
•    Dotacja celowa z budżetu państwa – 10 % kosztów kwalifikowanych,
•    Wkład własny beneficjenta oraz partnerów – 5 % kosztów kwalifikowanych.
Realizacja tego projektu przyczyni się do uzupełnienia już istniejących (10 345 mb) ścieżek rowerowych i ciągów pieszo jezdnych na terenie gminy Terespol.


D.Wowczeniuk

63,220,659 unikalne wizyty