MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

LUBELSKA UCHWAŁA ANTYSMOGOWADrukuj

  • 15/07/2021 13:17:59

Emisja pyłów z kotłów węglowychUchwała nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy całego obszaru województwa lubelskiego.
Kotły i kominki montowane po wejściu w życie uchwały tj po 1 maja 2021 roku muszą spełniać wymogi Ecodesign. Nie będzie można zamontować kotła na węgiel/drewno/pellet w nowym budynku (takim, dla którego proces zmierzający do wydania pozwolenia na budowę zaczął się po wejściu w życie uchwały).
Okresy przejściowe dla wymiany starych kotłów:
• kotły bezklasowe oraz 1. i 2. klasy  - trzeba wymienić do końca 2023 r.
• kotły 3. i 4. klasy - mogą być użytkowane do końca 2026 r.
• kotły 5.  klasy - mogą być użytkowane do końca 2029 roku.                                     
Klasa kotła powinna być określona:
• na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle,
• w instrukcji obsługi kotła.
Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas (jest to tzw. kopciuch – kocioł pozaklasowy).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe określa, iż od 1 lipca 2018 r. nie można sprzedawać kotłów poniżej 5. klasy, zaś od 2020 r. na rynku pozostaną tylko kotły spełniające wymagania ekoprojektu.

77,684,851 unikalne wizyty