MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UWAGA!Drukuj

  • 23/07/2021 09:10:54

 Od dnia 1 lipca 2021 roku:

I. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i niżej wymienione odpady nie będą odbierane bezpośrednio z miejsca zamieszkiwania mieszkańca.
Należy je dostarczyć do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Lebiedziewie (obok obecnego składowiska odpadów) w godzinach pracy PSZOK od poniedziałku do piątku od 8:00-15:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9:00 -13:00.
Przyjmowane będą odpady komunalne posegregowane od osób zamieszkujących na terenie gminy Terespol, które mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady, które dostarczamy we własnym zakresie to:
• odpady problematyczne (np. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, oleje)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony z samochodów osobowych o rozmiarze do 20"
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów lub budów nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

II. Na każde zamieszkiwane gospodarstwo domowe została przydzielona określona – maksymalna liczba worków na odpady do selektywnej zbiórki odpadów tj.:
- worek żółty 4 szt.
- worek zielony 3 szt.
- worek niebieski 3 szt.
- worek brązowy 3 szt.
- worek czarny 3 szt.
Powyższe zostało podyktowane tym, aby w pełni wykorzystywać pojemność otrzymanego worka tj. ugniatanie , zgniatanie odpadów typu - butelki plastikowe, puszki, odpady opakowaniowe.

87,832,299 unikalne wizyty