MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

I ÅšWIETLICA W MAŁASZEWICZACH - SPEŁNIAJĄ OBIETNICEDrukuj

  • 17/11/2010 21:18:09

Obietnica złożona przez Starostę bialskiego i Wójta gminy podczas obchodów 11 listopada w Małaszewiczach została zrealizowana.
W dniu 17 listopada br. w Starostwie bialskim odbyło się  formalne przekazane dla gminy Terespol   pomieszczeń ( aula wraz z salą o ogólnej pow. 269 m2 oraz  pomieszczenia przynależne sanitariaty i klatka schodowa pow. 58 m 2)   znajdujących się w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
 


Z PRZEZNACZENIEM NA ÅšWIETLICĘ WIEJSKĄ.


Przekazanie odbyło się na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez  Dyrektora Zespołu Szkół Mieczysława Romaniuka i Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka w porozumieniu z Zarządem powiatu bialskiego reprezentowanym przez Starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego i Wicestarostę Jana Bajkowskiego.

77,686,537 unikalne wizyty