MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KURIOZALNY RANKING !!!Drukuj

  • 19/11/2010 14:56:47

Bardzo krzywdzące jest dla wizerunku Gminy i pracowników Urzędu Gminy Terespol rozpowszechnianie nierzetelnych i nieprawdziwych rankingów.
Jak można poważnie traktować ranking, w którym nie uwzględniono żadnego projektu zrealizowanego i realizowanych przez gminę w ramach PROW, RPO, INTERREG o łącznej wartości 7 420 471,92 zł:
•    Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach - całkowita wartość projektu – 6 465 895,19 PLN, dofinansowanie z UE – 2 999 528,78 PLN
•    Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach Małych – całkowita wartość projektu 443 466,84 zł , dofinansowanie z UE- 260 232 zł.
•    Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach Dużych – całkowita wartość projektu 430 000  zł , dofinansowanie z UE-  237 000 zł
•    Konferencja „Twierdza Brześć – wspólne dziedzictwo historyczno kulturowe - Całkowita wartość projektu 81 109,89  zł , dofinansowanie z UE-  68 943,41 zł.
Dodatkowo okazało się,  że projekty realizowane na terenie gminy które uzyskały dofinansowanie w wysokości 1 790 179,59 zł  zostały przypisane dla samorządu miasta Terespol.
Ciekawe jest również to, że publikowany ranking nie uwzględnia projektu drogowego zrealizowanego przez gminę Terespol z powiatem bialskim w ramach programu unijnego ZPORR o wartości 13 989 635,06 zł i kolejnego projektu drogowego o wartości 5 295 000 zł zrealizowanego przez gminę w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg 2007 – 2013 (na takich samych warunkach wsparcia jak RPO). To może być metodologia, (dziwna), ale że pomija się wszystkie projekty gminy Terespol realizowane w ramach PROW czy RPO, to już jest kuriozalny zbieg okoliczności.

   
Sekretarz Gminy Terespol
Bogdan Daniluk

77,819,192 unikalne wizyty