MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

  • 04/10/2021 09:39:51

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
z dnia 24 września 2021 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Kobylanach na działkach nr ew. 245, 511/1, 513/1, 513/2, 514/1, 515, 527, 528/1, 528/2, 599, 600/1, 600/2, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 618/1, 618/2, 618/3, 697/17, 698/3, 698/5, 698/6, 698/7, 698/8, 698/9, 762/1, 764/1, 765/1, 766/1, 767/1, 768/1, 771/10, 771/11, 772/1, 772/2, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775/1, 775/3, 775/4, 776/3, 776/5, 776/6, 776/7, 776/8, 777/3, 777/5, 819 i 847 w obrębie ewidencyjnym Kobylany, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego urzędu tj. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
Podpisano elektronicznie – z up. Starosty,

Ludmiła Rypina,

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.

64,068,309 unikalne wizyty