MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCHDrukuj

  • 18/10/2021 14:57:27

Uroczystość pasowania na uczniów klasy pierwszej na stałe została włączona do kalendarza imprez szkolnych. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Najważniejszym momentem akademii jest złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów. 46 pierwszoklasistów z Gminy Terespol oficjalnie zostało włączonych w poczet uczniów:

24 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach

24 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach

28 września 2021 r. w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

28 września 2021 r. w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

6 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach

W każdej ze szkół uczniowie klas pierwszych w obecności zaproszonych gości m in. Sekretarza Gminy Terespol - Danuty Wowczeniuk, Przewodniczących Rad Rodziców oraz rodziców zaprezentowali krótki pogram artystyczny. Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie, podczas którego dzieci dzielnie powtarzały tekst przysięgi. Panie Dyrektor dokonały symbolicznego pasowania na ucznia. Po złożeniu przysięgi uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki od Wójta Gminy Terespol oraz upominki.

66,475,636 unikalne wizyty