MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTADrukuj

 • 19/10/2021 11:33:48

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTAPoczątki Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach sięgają roku 1971, kiedy to została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zarządu Rejonu Przeładunkowego PKP w Małaszewiczach. Szkołę umieszczono w części baraku przeznaczonego dla potrzeb służby handlowej kolei. Obowiązki dyrektora powierzono Mikołajowi Jefimiukowi. Dwa lata później funkcję tę przejął inż. Tadeusz Wądołowski, natomiast w 1982 r. stanowisko objął na wiele lat mgr Mieczysław Romaniuk. Dopiero w 2013 r. powierzono tymczasowo obowiązki dyrektorskie Jolancie Wałach, a rok później przejął je i pełni tę funkcję do dziś Robert Wieczorek.

W ciągu 50-leciu lat istnienia szkoła przechodziła szereg zmian, powoływano nowe jednostki i otwierano kolejne kierunki. W 1978 r. powołano Średnie Studium Zawodowe Zaoczne Polskich Kolei Państwowych, a w 1986 r. decyzją Ministra Komunikacji powołano Zespół Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych, w skład którego weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe Zaoczne, Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Później Zespół Szkół Zawodowych przemianowano na Zespół Szkół Kolejowych w składzie Zasadnicza Szkoła Kolejowa, Technikum Kolejowe, Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Kolejowe Zawodowe dla Dorosłych i Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych. Placówka zyskiwała nowe, zmodernizowane budynki, dzięki którym poszerzała systematycznie ofertę edukacyjną.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkoły został Starosta Bialski, w tym samym roku rozpoczęło działalność Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące. Rok później nadano placówce imię Władysława Stanisława Reymonta i zmieniono jej nazwę na Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta. W 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku internatu szkolnego, a trzy lata później placówkę poszerzono o strzelnicę pneumatyczną.

15 października 2021 r. społeczność szkoły obchodziła uroczysty Jubileusz 50-lecia, podczas którego uhonorowano wyjątkowymi statuetkami osoby okazujące placówce szczególność życzliwość i wsparcie.

Statuetki „Przyjaciel Szkoły” otrzymali:

 • starosta bialski Mariusz Filipiuk
 • wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk
 • przewodniczący Rady Gminy w Terespolu, były dyrektor szkoły – Mieczysław Romaniuk

Statuetki Reymonta z wdzięczności społeczności szkoły za okazaną przez lata życzliwość i pomoc otrzymali:

 • Marek Kasperowicz – dyrektor Zakładu PKP Cargo S. A. Centralny Zakład Warszawa
 • Andrzej Sokolewicz – prezes zarządu CARGOTOR Sp. z o. o. Warszawa
 • Ewa Gruszka – dyrektor Zakładu Centralnego „PKP Intercity” Spółka Akcyjna Zakład Centralny w Warszawie
 • Antoni Paszkowski – zawiadowca d/s automatyki zakładu PKP PLK w Siedlcach
 • Grzegorz Gregoruk – dyrektor Morskiej Agencji Gdynia oddział Małaszewicze
 • Wojciech Mitura – właściciel firmy AUTO DRIVER
 • Przemysław Skiba – kierownik firmy Trakcja SA, wykonawca zabudowy rozjazdu przy szkole do celów edukacyjnych

„Szkoła ta powstała z determinacji osób, które widziały sens i potrzebę podnoszenia kwalifikacji kadry związanej z transportem kolejowym. Działania podejmowane przez kolejne dyrekcje były odpowiedzią na potrzeby przybywającej młodzieży i dostosowania kształcenia do rynku pracy. Dzięki temu placówka kształci znakomitych specjalistów i fachowców cenionych przez lokalnych i krajowych pracodawców.” – podkreślił we wprowadzeniu do jubileuszowej monografii szkoły starosta bialski Mariusz Filipiuk. „Jestem dumny, ze Powiat Bialski może prowadzić taką placówkę (…) i że mogliśmy wesprzeć szkołę w wielu prorozwojowych inicjatywach i inwestycjach.”

„Jako lokalna szkoła staramy się kształcić kadry, które zaspokoją potrzeby pracownicze rodzimych pracodawców. To także jest główny powód obecnego kształtu placówki. Zespół Szkół w roku szkolnym 2021/22 tworzy liceum ogólnokształcące o profilu Służby Mundurowe, technikum z szeregiem kierunków branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej oraz branżowa szkoła I-go stopnia.” – brzmią słowa dyrektora Zespołu Szkół w Małaszewiczach Roberta Wieczorka we wstępie do szkolnej monografii.

Źródło: https://www.radiobiper.info/2021/10/16/malaszewicze-jubileusz-50-lecia-zespolu-szkol-im-wladyslawa-stanislawa-reymonta/

77,694,010 unikalne wizyty