MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Zebranie udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec ŻukDrukuj

 • 22/10/2021 14:30:03

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Murawiec Żuki powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec Żuki na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:
29 października 2021r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)
5 listopada 2021r. o godz. 17.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 29.10.2021r.)

Zebranie odbędzie się w Hotelu pod Dębami ul. Warszawa 1, 21-540 Kobylany. Potrzebę transportu prosimy zgłaszać do Prezesa Zarządu.
Porządek zebrania: 

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności i udzielenie zarządowi absolutorium z     działalności
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody uporządkowanie terenu z drzew i krzewów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Wspólnoty
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

Z uwagi na obowiązujący na terenie wsi Murawiec stan wyjątkowy zebranie nie może odbyć się w świetlicy w Murawcu.

77,694,227 unikalne wizyty