MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

  • 02/12/2021 10:22:29

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i udzieleniu pozwolenia na budowę


    Działając  na  podstawie  art.  72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,  że
w   dniu   29  listopada  2021  r.,   została   wydana   decyzja   Nr  153/21,  znak:  IF-I.7840.7.28.2021.JF,
dotycząca  pozwolenia  na  budowę  terminala  przeładunkowo  –  intermodalnego  wraz  z  obiektami
i  infrastrukturą  techniczną  towarzyszącą  –  Etap  II  na  działkach  nr  363/67,  363/126,  363/78,  363/98, 363/88,  363/178,  363/99,  jednostka  ewidencyjna  060116_2,  obręb  ewidencyjny  0017  Małaszewicze Małe, gmina Terespol.
    Z  treścią  przedmiotowej  decyzji  oraz  ze  zgromadzoną  dokumentacją,  można  zapoznać  się:
drogą  telefoniczną,  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  jflor@lublin.uw.gov.pl  oraz  osobiście
w  Lubelskim  Urzędzie  Wojewódzkim  przy  ul.  Lubomelskiej  1-3  po  uprzednim  umówieniu  wizyty
(poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz środy) w godzinach 8.30 do 14.30).


Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO - PDF

 
66,476,366 unikalne wizyty