MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 r.Drukuj

  • 10/12/2021 13:05:33

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2177) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:
- do dnia 17 grudnia 2021 r. wydłużono okres obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii;
- wprowadzono obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających na terytorium RP, które rozpoczęły podróż z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Leshotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki, Republiki Zimbabwe, bez możliwości skrócenia powyższego okresu;
- do dnia 17 grudnia 2021 r. zmniejszono limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach lub korzystających z usług typu:
- w lokalach gastronomicznych nie więcej niż 50% liczby miejsc,
- w siłowniach, klubach i centrach fitness – 1 osoba na 15m2,
- w dyskotekach, klubach nocnych możliwość przebywania jednocześnie
do 100 osób,
- w wydarzeniach sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych prowadzonych na otwartym powietrzu – możliwość udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób,
- w placówkach pocztowych – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem obsługi,
- w zgromadzeniach – maksymalna liczb osób biorących udział100 osób,
- w kościołach oraz innych obiektach kultu religijnego – maksymalne obłożenie nie może przekroczyć 50% obłożenia budynku,
- w imprezach typu wesela - maksymalna liczb osób biorących udział100 osób.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
 
WOJEWODA LUBELSKI
 
77,693,626 unikalne wizyty