MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

NOWOCZESNA EDUKACJA W SZKOŁACHDrukuj

  • 15/12/2021 12:35:45

LaboratoriaLaboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Program  jest realizowany w ramach „Polskiego Ładu”.
Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów wynikającej z danych z Systemu Informacji Oświatowej.
Kiedy liczba uczniów jest niższa niż 235, wówczas wsparcie wynosi:

  • 30 000 zł – w szkole do 100 uczniów,  
  • 60 000 zł – w szkole do 200 uczniów,  
  • 70 000 zł – w szkole do 234 uczniów.

Kiedy liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia na każdego ucznia w szkole wynosi 300 zł. Łącznie z tej inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 tys. szkół.  
W ramach programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Terespol otrzymała środki finansowe na ogólną kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży .
Wsparcie finansowe otrzymały:

  1. Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach - 60 000 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach - 60 000 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach - 30 000 zł


Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego uczniom w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

69,693,647 unikalne wizyty