MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r.Drukuj

  • 22/12/2021 13:17:35

Wojewoda Lubelski na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuje, że z dniem 15 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2311) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

- do dnia 31 stycznia 2022 r. wydłużono okres obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii;

- do dnia 31 stycznia 2021 r. zmniejszono limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach lub korzystających z usług typu:

  • w lokalach gastronomicznych nie więcej niż 30% liczby miejsc,
  • w obiektach hotelarskich – zajęte może być nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie,
  • w kinach zajęte nie więcej niż 30% miejsc, bez możliwości spożywania napojów i posiłków,
  • w kościołach oraz innych obiektach kultu religijnego – maksymalne obłożenie nie może przekroczyć 30% obłożenia budynku,
  • podczas korzystania z aktywności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej sklasyfikowanej w PKD w dziale 93.0, dopuszczalna liczba osób na 2 widowni stanowi 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie,

- do 31 stycznia 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu działalności rozrywkowej i rekreacyjnej ujętej w PKD w podklasie 93.29.B jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób,

do ustanowionych w rozporządzeniu limitów osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19,

- do 31 stycznia 2022 r. zamknięte zostają dyskoteki oraz kluby nocne, miejsca do tańczenia oraz inne lokale w których organizowane są miejsca do tańczenia, inne formy rozrywki lub rekreacji ujęte w PKD w podklasach 93.29.A oraz 93.29.Z, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych,

- od 15 grudnia 2021 r. do katalogu osób uprawnionych do otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19 dodane zostały dzieci, które ukończyły 5 rok życia.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Rozporządzenie RM z 14.12.2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [275.21 KB]

86,332,772 unikalne wizyty