MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

STATYSTYCZNE VADEMECA SAMORZĄDOWCADrukuj

  • 14/12/2010 08:58:10

Urząd Statystyczny w Lublinie z inicjatywy Prezesa GUS uruchomił system wsparcia informacyjnego samorządów terytorialnych i rządowej administracji terenowej w oparciu o Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. Przedsięwzięciem inicjującym działanie systemu są przygotowane dla nowo wybranych radnych oraz członków organów wykonawczych samorządów Statystyczne Vademeca Samorządowca 2010 (SVS 2010).

Są to kompleksowe zestawy materiałów, zawierające obiektywne informacje o regionie dla potrzeb diagnozy społecznej, gospodarczej i środowiskowej oraz oceny uwarunkowań i priorytetów rozwoju.
Zawarte w SVS 2010 portrety terytorium będą corocznie aktualizowane i udostępniane w formie elektronicznej na portalu informacyjnym GUS oraz Urzędu Statycznego w Lublinie (www.stat.gov.pl).

86,132,393 unikalne wizyty