MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 14/01/2022 08:05:12

Wójt Gminy TerespolSzanowni Mieszkańcy!
Wchodzimy w Nowy 2022 rok. Mamy za sobą trudny rok pandemii, która patrząc na dzienne liczby zachorowań i umieralności ciągle się rozwija. Jesteśmy pełni obaw o rosnącą inflację, a z nią ceny, oraz o nowe rozwiązania podatkowe w ramach programu Polski Ład, które mają negatywne przełożenie na dochody samorządów. Oczywiście są też pozytywy, mieszkańcy mają wyższe progi podatkowe i więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach, ale odbędzie się to kosztem przedsiębiorców i niestety samorządów. Niepokój musi budzić przy zmniejszonych dochodach wzrost kosztów bieżących ogrzewania, energii elektrycznej, ceny paliw co generuje większe wydatki zarówno w zadaniach bieżących jak i inwestycyjnych.
Mimo tych trudności, w bieżącym roku planujemy kolejne działania prorozwojowe. Przygotowaliśmy się do trudniejszych czasów, spłaciliśmy wszystkie kredyty.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 230 040 zł na „Budowę dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach”. Za rekordową kwotę, po „historycznym” przetargu, oddaliśmy w wieczyste użytkowanie nieruchomości na terenie Wolnego Obszaru Celnego pod kolejny terminal intermodalny.
Dzięki temu utrzymaliśmy, przez kolejny, już piąty rok, zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych dla naszych mieszkańców, co będzie dodatkową pomocą w tych trudnych  czasach.
Dochody w budżecie zaplanowaliśmy na kwotę 35 mln zł, a wydatki trochę śmielej na 41 mln zł. Różnicę pokryją oszczędności z poprzednich lat. Na inwestycje przeznaczyliśmy około 12 mln zł czyli 30 % całego budżetu.
Jakie zadania zamierzamy realizować?
W tym roku zamierzamy m. innymi: dokończyć budowę Przychodni i rozpocząć jej zagospodarowywanie; dokończyć budowę dróg i uzbrajanie nowych działek pod budownictwo jednorodzinne w sąsiedztwie Urzędu; wybudować drogę Podolanka - Małaszewicze, oraz drogę w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych; rozpocząć proces inwestycyjny wraz z pozyskaniem środków na budowę drogi Samowicze - Terespol. W porozumieniu ze Starostą Bialskim będziemy składać wniosek o środki na modernizację drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 2 do miejscowości Żuki, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych RZ.F. Polski Ład.
Wspólne działania z Cargotorem zaowocowały wydaniem przez Starostę decyzji ZRID na budowę wiaduktu kolejowego w Kobylanach.
Ten rok będzie decydującym o rozpoczęciu historycznej modernizacji węzła przeładunkowego Małaszewicze, stąd naturalne wyzwanie w zakresie planowania uzupełnienia dróg w bezpośrednim sąsiedztwie portu.
Będziemy wspólnie z Gminą Zalesie zabiegać o nową drogę łączącą projektowane Centrum Logistyczne Małaszewicze z autostradą A-2,  omijającą obszar zabudowany Małaszewicz Dużych i Wólki Dobryńskiej (E-30).
Planujemy przyspieszyć zagospodarowywanie terenów rekreacyjnych wokół nowo wybudowanego zbiornika małej retencji „Czapelka”. Zleciliśmy również koncepcję budowy Gminnego Centrum Kultury w sąsiedztwie zbiornika wodnego.
Nadal będziemy sukcesywnie sprzedawać uzbrojone działki pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy Koroszczynem a Kobylanami.
Jednocześnie przygotowujemy program wsparcia dla mieszkańców, którzy zechcą w najbliższym czasie wymienić stare piece węglowe na ekologiczne źródła ciepła.
Myślimy też długofalowo. Pozostając w nadziei, że zostaną odblokowane fundusze unijne w bieżącej perspektywie finansowej wspólnie przygotowujmy się do planowania zadań co najmniej do roku 2030.

Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów do zgłaszania do Urzędu Gminy Terespol swoich pomysłów i oczekiwań w zakresie zadań gminy, by żyło nam się tu wszystkim lepiej.

Szczęśliwego Nowego Roku
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

66,476,136 unikalne wizyty