MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINA TERESPOL - KRAJOWY LIDER INNOWACJI I ROZWOJUDrukuj

  • 17/12/2010 10:22:06
 

GMINA TERESPOL - KRAJOWY LIDER INNOWACJI I ROZWOJU

 

W 2010 roku przeprowadzona została III edycja konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu były:
Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty).

Konkurs składał się z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz edycji ogólnopolskiej. Wzorem poprzednich edycji konkursu w poszczególnych województwach odbyły się, w listopadzie i grudniu 2010 roku, seminaria „Innowacje bliżej nas” połączone z ogłoszeniem wyników na szczeblu regionalnym, a tegoroczną edycję zakończyło ogłoszenie wyników ogólnopolskich, które odbyło się 16 grudnia w Warszawie.

Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegały się o tytuły w następujących kategoriach:
Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, a ich ilość i jakość świadczą o właściwym kierunku rozwoju realizowanego projektu.

Gmina Terespol w listopadzie br. została wyróżniona zdobywając tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjny projekt unijny w województwie lubelskim za Budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu - gmina Terespol etap-1"

Okazało się, że innowacyjne rozwiązania proponowane przez samorząd gminy Terespol, zostały bardzo wysoko ocenione przez jury konkursu nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale również na szczeblu ogólnopolskim o czym świadczy najwyższe wyróżnienie przeznane gminie Terespol - tytuł KRAJOWEGO LIDERA INNOWACJI I ROZWOJU w kategorii „Innowacyjny projekt unijny - gmina" za rozwiązanie w zakresie nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom gminy internetu .

Galeria zdjęć
87,830,356 unikalne wizyty