MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchuDrukuj

  • 01/03/2022 13:19:21

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. nr z 2017 r. poz. 784) oraz klauzulą rozpatrzenia uproszczonego projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego pod numerem NS.2506.1.2022 z dnia 27.01 2022r. o nazwie "Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wycinki drzew leśnych w ciągach dróg gminnych na terenie Nadleśnictwa Chotyłów" informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniach 28.02.2022r. -01.03.2022 od godz. 8 00 do godz. 15 00 na drodze gminnej nr 100821L na odcinku KM 0+0,00 do KM 1+030,00 (od drogi krajowej K2 - do granicy z gruntami PKP.

Nadleśniczy

mgr inż. Piotr Musiał

77,818,824 unikalne wizyty