MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA DROGI MAŁASZEWICZE -PODOLANKADrukuj

  • 22/03/2022 15:30:09

W dniu 22 marca 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania: Budowa drogi Małaszewicze – Podolanka, którego Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a i PPHU Wojtiuk Sp. Jawna 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 1 359 258,71 zł.

Na budowę przedmiotowej drogi Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia tj. 679 804,35 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 359 608,71 zl.

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 1 152 mb i szerokości jezdni 2 x 2,5 m.

Termin wykonania: do  22 października 2022r.

W tym czasie droga gruntowa Małaszewicze – Podolanka będzie stanowiła plac budowy przekazany Wykonawcy do realizacji zamówienia i będzie obowiązywać zakaz ruchu pojazdów mechanicznych.

77,689,485 unikalne wizyty