MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W MAŁASZEWICZACH MAŁYCHDrukuj

  • 30/03/2022 13:54:12

GMINA TERESPOL- ETAP I

W dniu 25 marca 2022r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na budowę drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol- etap I.

Wykonawcą przedmiotowej drogi jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10, który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 2 121 901,41 zł.

Zadanie pn. „ Budowa drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol- etap I”,  Gmina Terespol realizuje w oparciu o zapisy umowy  z dnia 22.09.2021 r. o partnerstwie z podmiotem gospodarczym w celu realizacji zadania publicznego. Środki finansowe na realizację w/w zadania Gmina Terespol pozyskała z państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 061 125,70 zł, a także z wpłaty od podmiotu gospodarczego.

Całkowity koszt zadania: 2 122 251,41 zł.

Zakres robót obejmuje budowę drogi dla ruchu ciężkiego KR3 o nawierzchni bitumicznej charakteryzującą się następującymi parametrami: długość 527 mb; szerokość jezdni 2 x 3,5 m; utwardzone pobocze; nośność 115 kN/oś; kategoria ruchu  KR3; zjazdy z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. Sytuacyjnie i wysokościowo droga ta zostanie włączona do drogi gminnej nr 100821 L (ul. Portowej w Małaszewiczach Małych). W ramach realizacji zadania zostanie także przebudowany istniejący przejazd kolejowy wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów kąta skrzyżowania drogi z torami kolejowymi.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Droga  ta, jak sama nazwa wskazuje, będzie służyła przede wszystkim podmiotom prowadzących działalność w tym rejonie.

77,693,806 unikalne wizyty