MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWY SOŁTYS W KOBYLANACHDrukuj

  • 26/04/2022 13:14:38

25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Kobylanach odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kobylany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa. Mandat dotychczasowego sołtysa Pani Haliny Ostapczuk wygasł na skutek śmierci.

Zebranie zgodnie ze statutem otworzył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Sekretarz Gminy Terespol Danuta Wowczeniuk na podstawie listy obecności stwierdziła quorum oraz przedstawiła i poddała pod głosowania porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Po wystąpieniu wójta, zgodnie z uchwalonym porządkiem wybory sołtysa przeprowadziła powołana przez zebranie komisja skrutacyjna w składzie: Anna Kowaluk, Justyna Dac Klekotka, Katarzyna Bielecka. Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów, Pan Zbigniew Gmur oraz Pan Grzegorz Ostapczuk.  Na 387 osób uprawnionych do głosowania Kobylany, 83 osoby oddały swój głos. Kandydaci uzyskali odpowiednio, Pan Gmur 48 głosów, Pan Ostapczuk 35 głosów.

Większością głosów Sołtysem sołectwa Kobylany został wybrany Pan Zbigniew Gmur.

77,693,211 unikalne wizyty